Privacy

Het Computerpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Niels Desloover is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Computerpunt. Het Computerpunt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Indien je ons wenst te contacteren betreffende je privacy dan kan dat met volgende info zowel schriftelijk, telefonisch of via e-mail.

Het Computerpunt
Moerestraat 39
8680 Koekelare
Tel: 051 777 899
E-mail: info@hetcomputerpunt.be
BTW: BE0843.609.592

Op deze pagina vind je ons privacy beleid. Het Computerpunt is volledig transparant en probeert je hier zo duidelijk mogelijk te informeren wat met de door jou aan ons verstrekte gegevens gebeurd. Je verklaard je akkoord met ons beleid door onze website te bezoeken en/of ons je persoonlijke gegevens geheel vrijblijvend te verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• e-Mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in je correspondentie of via en telefonisch contact
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Geautomatiseerde besluitvorming


Het Computerpunt neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Computerpunt) tussen zit. Het Computerpunt kan de volgende computerprogramma’s of -systemen gebruiken:

Windows 10 en geïntegreerde software, iOS, G Suite, WordPress en plugins, Facebook, Instagram, LinkedIN, Google+, YouTube, Vimeo, Pinterest, Twitter, Google Maps.

Sociale Media


Het Computerpunt gebruikt sociale media om onze klanten en/of potentiële klanten informatie, beeldmateriaal en uitleg te verschaffen. Wij verwijzen naar de privacyvoorwaarden van de verschillende sociale media die we nauwlettend volgen en ook toepassen:
Facebook
Google Plus
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Vimeo
YouTube

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Het Computerpunt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Het Computerpunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Het Computerpunt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens > Minstens 10 jaar > Opname in ons klantenbestand en eventuele wettelijke verlichting voor belastingen
• Personalia > 1 tot 6 maanden > Tot afhandeling opdracht
• Adres > Minstens 10 jaar > Opname in ons klantenbestand en eventuele wettelijke verplichting belastingen
• Contactgegevens > Minstens 10 jaar > Opname in ons klantenbestand en eventuele wettelijke verplichting belastingen

Delen van persoonsgegevens met derden


Het Computerpunt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Het Computerpunt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Computerpunt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Computerpunt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetcomputerpunt.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen


Het Computerpunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk, telefonisch of via e-mail contact op met ons.

Aarzel niet om ons te contacteren!